Ξενοδοχεία & Χώροι Αναψυχής

Στην IMAGIN αντιλαμβανόμαστε το υψηλό επίπεδο των απαιτήσεων του κλάδου των Ξενοδοχείων και Χώρων Αναψυχής από έναν πάροχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών Facility Management. Σε συνεργασία μαζί σας καταγράφουμε τις προδιαγραφές και τους στόχους του έργου και είμαστε πάντα ευέλικτοι να προσαρμοστούμε ανάλογα με την εποχικότητα και την πληρότητα κάθε μονάδας.

Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε υπηρεσίες housekeping & ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων ακολουθώντας τα δικά σας πρότυπα έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να εμφανίζεται ενιαίο στα μάτια του πελάτη σας.

 

 

 

 

Είπαν για Εμάς