Ιούλιος 2020

covid shield_imagin fm_facility management_covid-19_tuv austria

H Imagin κάνει ακόμα ένα βημα να βελτιώσει τις υπηρεσίες τις και να προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα της εποχής μας, με την πιστοποίηση COVID SHIELD.

Fri, 07/10/2020 - 15:36