Νοέμβριος 2013

Meeting Table

Ο κ. Στέφανος Βαλτάρας από 1 Νοεμβρίου 2013 αναλαμβάνει την θέση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας μας, με ιδιαίτερη έμφαση στα Διοικητικά – Οργανωτικά και τις Νέες Δραστηριότητες.

Fri, 11/15/2013 - 15:15