Δείκτες (KPIs) Υπηρεσιών Καθαρισμού

Στην IMAGIN, η σχέση μας με τους αριθμούς είναι σημαντική και έχουμε μάθει να μετράμε την εργασία μας και το αποτέλεσμά της. Επίσης, μας αρέσει ο πελάτης να έχει πλήρη εικόνα των παρεχόμενων υπηρεσιών η οποία σε βάθος χρόνου αποτυπώνεται μέσω αριθμοδεικτών και αναφορών (reports) που ετοιμάζονται και επικοινωνούνται σε μηνιαία βάση.

Συστηματικά, παρακολουθούμε δείκτες που αξιολογούν την απόδοση των εργαζομένων, την ικανοποίηση των πελατών και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας, όπως:

  • Ρυθμός διακράτησης εργαζομένων
  • Μείωση κόστους υπηρεσιών σε σχέση με αρχικό υπολογισμό
  • Επίπεδο ικανοποίησης πελάτη
  • Επίπεδο ικανοποίησης χρηστών
  • Χρόνοι απόκρισης υπηρεσίας

 

 

Είπαν για Εμάς