Οι Αριθμοί Μας

Η IMAGIN σε αριθμούς:

  • Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τις ετήσιες πωλήσεις της εταιρίας τα τελευταία χρόνια (σε εκατ. Ευρώ):

 

 

  • Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό του μόνιμου προσωπικού της εταιρίας τα τελευταία χρόνια (στο τέλος του κάθε έτους):

 

 

  • Η μέση διάρκεια παραμονής των εργαζομένων μας στην IMAGIN ανέρχεται σε 7 χρόνια
  • Το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων τακτικού καθαρισμού που διαχειρίζεται η εταιρία ξεπερνάει τις 600.000 σε καθημερινή βάση
  • Το σύνολο των ανθρωποωρών εργασίας καθαρισμού που παρέχουμε ξεπερνάει τις 840.000 σε ετήσια βάση
  • Ο στόλος των εταιρικών μας οχημάτων αποτελείται από 18 επαγγελματικά οχήματα
  • Ο αριθμός των διαφορετικών σημείων παρουσίας και εξυπηρέτησης ανέρχεται σε 520 καθημερινά
  • Η IMAGIN εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 120 ενεργούς πελάτες

Είπαν για Εμάς