Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί για την IMAGIN πρωταρχικό στρατηγικό στόχο και αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής αριστείας που πρεσβεύουμε.

Ως εταιρία επιτυγχάνουμε αυτό το στόχο μέσω της θέσπισης κατευθυντήριων οδηγιών, οι οποίες εγγυώνται την ύπαρξη ηθικών κριτηρίων λειτουργίας, το σεβασμό στον άνθρωπο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε όλες μας τις ενέργειες και λειτουργίες.

Αισθανόμαστε και είμαστε σε αδιάρρηκτη συμμαχία με την Κοινωνία, τους Εργαζόμενους και το Περιβάλλον.

Συνοπτικά, η στρατηγική ΕΚΕ της εταιρίας αποτελείται από συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες, όπως:

 • Την ανάπτυξη “κουλτούρας” ΕΚΕ στην εταιρία
 • Την υποστήριξη των ανθρωπίνων και ιδιαιτέρως των εργασιακών δικαιωμάτων
 • Την εξασφάλιση καλύτερου και ασφαλέστερου εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους μας
 • Την αναγνώριση, τη μέτρηση και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλες μας τις λειτουργίες
 • Την ουσιαστική συμμετοχή μας στην ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας
 • Τη διασφάλιση ανοιχτής και ειλικρινούς επικοινωνίας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • Την προσεκτική επιλογή των προμηθευτών μας, ανάμεσα από τοπικούς, κατά προτίμηση, προμηθευτές με παρόμοιο προφίλ ΕΚΕ

 

Στην IMAGIN είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι αναφορικά με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μας που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. Αναλαμβάνουμε συχνά δράσεις που σκοπό έχουν να απαλύνουν τον πόνο αυτών των ανθρώπων καθώς και να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις δράσεις μας κατά τη διετία 2015-2016:

 • Δωρεάν καθαρισμός αιθουσών δημοτικού σχολείου στο Ίλιον μετά από επισκευές
 • Ετήσιες δωρεές παιδικού ρουχισμού σε άπορες οικογένειες και ορφανοτροφεία στη περίοδο των Χριστουγέννων
 • Δωρεάν καθημερινός καθαρισμός της έδρας της «Κάριτας Ελλάς» στην Αθήνα
 • Συμμετοχή με αγορά και διακίνηση βασικών ειδών διατροφής και ένδυσης σε πρωτοβουλία της P&G για τους πρόσφυγες από τη Συρία
 • Διανομή τροφίμων και πόσιμου εμφιαλωμένου νερού στους πρόσφυγες σε πρωτοβουλία της HSBC
 • Αγορά και αποστολή 200 ζευγαριών υποδημάτων στο κέντρο υποδοχής προσφύγων στο λιμάνι του Πειραιά

Είπαν για Εμάς