Ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Imagin Facility Management A.E. για την άμεση ανταπόκριση της στο αίτημα της Ο.Ε.Μ, για την παροχή βοήθειας στους πλημμυροπαθείς της Νέας Περάμου και της Μάνδρας.

Μαρία Κιτσαη,
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Ομάδα Εθελοντών Μεγαριτών (ΟΕΜ)
29 Νοεμβρίου 2017
Δείτε την επιστολή

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι με τον τρόπο αυτό στηρίζετε τις προσπάθειές του "Θεοτόκος" για εκπαίδευση, κοινωνική αποδοχή και ένταξη των νέων με νοητική υστέρηση, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποδείξουν εμπράκτως τις "ιδιαίτερες ικανότητές τους".

Ερωτόκριτος Νεόφυτος,
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Ίδρυμα "Η Θεοτόκος"
09 Οκτωβρίου 2017
Δείτε την επιστολή

Τα παιδιά και οι άνθρωποι του οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού" σας εκφράζουμε για πολλοστή φορά τις θερμότερες ευχαριστίες μας για τη συστηματική και ανεκτίμητη συμμετοχή σας στις δραστηριότητές μας!

Κώστας Γιαννόπουλος,
Πρόεδρος, Το Χαμόγελο του Παιδιού
12 Σεπτεμβρίου 2017
Δείτε την επιστολή