Νοέμβριος 2017

Skyscrapers

Η φιλοσοφία της Imagin Facility Management για τη συνεργασία. Πως οικοδομούνται σχέσεις εμπιστοσύνης και ποια τα βήματα για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών! Ο Αλέξανδρος Θεοδωρακόπουλος, CEO της εταιρίας, μας εξηγεί:

Thu, 11/30/2017 - 19:22