Νέα συνεργασία με τον Όμιλο Cablel - Ελληνικά Καλώδια

Cablel-Ελληνικά Καλώδια Logo

Ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη. Σήμερα, ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια αποτελείται από την εταιρία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., η οποία λειτουργεί τρία εργοστάσια στη Βοιωτία που παράγουν καλώδια, σύρματα περιελίξεων καθώς και πλαστικά και ελαστομερή μείγματα.

Η Imagin FM ανέλαβε να προσφέρει καθημερινά την Υπηρεσία Καθαριότητας και Υγιεινής στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στη Θίσβη Βοιωτίας.