Μήνυμα Προέδρου Imagin Facility Management

Μήνυμα Ποέδρου ΔΣ Imagin FM

Στην αποκατάσταση της στρέβλωσης και της ανομίας που για χρόνια επικρατεί στον χώρο των εργολάβων καθαριότητας και φύλαξης, προχωράει το Υπουργείο Εργασίας, με νομοθετική πρωτοβουλία που ετοιμάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του.

Συμφωνα με όσα γνωρίζουμε έως τώρα, στο προσχέδιο του νόμου γίνεται σαφής αναφορά στη συνυπευθυνότητα του εργοδότη (εκτός του εργολάβου) στα ιδιωτικά έργα, έναντι των εργαζομένων, για θεματα έγκαιρης μισθοδοσίας και ορθής ασφάλισης.

Με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, οι εργοδότες (εντολείς του έργου) θα υποχρεωθούν να σταματήσουν να κάνουν "τα στραβά μάτια" σε όσα παράνομα γίνονται εν γνώσει τους και με τη σιωπηρή έγκρισή τους, με σκοπό την επίτευξη χαμηλότερων χρεώσεων στις υπηρεσίες που λαμβάνουν. Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι η επίτευξη κερδοφορίας του εργολάβου μέσω αθέμιτου ανταγωνισμού, με μόνιμα θύματα τους εργαζόμενους και τους υγιείς και σύννομους εργοδότες.

Συγχαρητήρια στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας για την τόλμη και την ορθή απόφαση!

Imagin Facility Management
Αντώνης Θεοδωρακόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.