Αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας, το ικανό εργατικό δυναμικό και οι ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες;

Team Leader

Η επίτευξη των στόχων και τα αποτελέσματα είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ, βάσει της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην αγορά, της οποίας οι συνθήκες οδηγούν σε σκληρό ανταγωνισμό και προκαλούν πίεση στους επικεφαλής (manager) και τους εργαζομένους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ομαδική δουλειά και η συνεργασία αποτελούν πλέον μονόδρομο. Η επιτυχία έρχεται τόσο μέσα από τη σκληρή και χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα δουλειά, όσο και μέσα από την ανάπτυξη όλων των συνεργατών και μελών των ομάδων.

Ο ρόλος των manager κάθε ομάδας είναι κρίσιμος, γιατί πρέπει όχι μόνο να καθοδηγήσουν, αλλά κυρίως να εμπνεύσουν τους εργαζόμενους και να τους δώσουν την απαραίτητη ελευθερία και υποστήριξη ώστε να δράσουν μόνοι. Η ανάληψη πρωτοβουλίας απαιτεί ξεκάθαρους στόχους, πολιτική, διακριτούς ρόλους και πεδία ευθύνης για το κάθε μέλος της ομάδας.

Η καλή επικοινωνία οριζόντια και κάθετα στην ομάδα αποτελεί βασικό συστατικό για την αρμονική συνεργασία. Άλλωστε, η καλή επικοινωνία είναι πρωτίστως θέμα κουλτούρας και ο αρχηγός της ομάδας οφείλει να αποτελεί το θεματοφύλακα της και το «καλό παράδειγμα» για τους υπόλοιπους. Για την επίτευξή της καλής επικοινωνίας, απαιτείται συνεχής προσπάθεια και κατάλληλη μεθοδολογία.

Απαραίτητη είναι, επίσης και η παρακολούθηση του δυναμικού, με μικρής εμβέλειας παρεμβάσεις, χωρίς ο manager να διεκδικεί τις δάφνες κάθε πρωτοβουλίας της ομάδας και χωρίς, βέβαια, να επιβάλλει την άποψή του, γιατί έτσι θα επιτύχει αντίθετα από το επιθυμητό αποτελέσματα.

«Ενθάρρυνση» και «ανατροφοδότηση» είναι οι λέξεις κλειδιά για την επιτυχία κάθε εγχειρήματος. Σε κάθε φάση των project ή των εργασιών που ανατίθενται, η πιστοποίηση της θετικής προόδου και η ενθάρρυνση για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, αποτελούν βασικά εργαλεία που θα προσφέρουν στον εργαζόμενο δύναμη να προχωρήσει. Η εμπιστοσύνη και η αναγνώριση που δημιουργείται μέσω της διαδικασίας ανατροφοδότησης, ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία και δίνουν σε όλους την ηθική ικανοποίηση ότι η δουλειά τους έχει αξία και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων.

Η ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσα από την ανάληψη πρωτοβουλιών, που συνήθως αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικές από άλλα κίνητρα, αφού πρόκειται για κάτι πηγαίο –ένα εσωτερικό κίνητρο, ένα προσωπικό στοίχημα για τον καθένα.

Ιδιαιτέρως σημαντική είναι, επίσης και η εκπαίδευση, είτε αυτή είναι θεωρητική, είτε γίνεται κατά την εργασία (on job training). Πρέπει, ωστόσο, να συνδυάζεται και να αξιοποιείται στο πλαίσιο της ομάδας.

Η ενθάρρυνση πρωτοβουλίας, η ανάληψης ευθύνης και η καλή και διαρκής επικοινωνία μπορούν να εξασφαλίσουν τα μέγιστα αποτελέσματα, την ανάπτυξη της παραγωγικότητας, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων. Αυτοί, άλλωστε, αποτελούν και το μεγαλύτερο «περιουσιακό στοιχείο», που σε βάθος χρόνου δύναται να εξασφαλίσει την επιτυχία.

Συνοψίζοντας, η λειτουργικότητα του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των επικεφαλής (manager) της ομάδας, αναφορικά με την ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, καθώς και η δημιουργία του κατάλληλου ομαδικού εργασιακού κλίματος οδηγούν, χωρίς αμφιβολία, στην επίτευξη κάθε εταιρικού στόχου.

Άννα Μήτρου
Υπεύθυνη Ανάπτυξης Πωλήσεων
IMAGIN FACILITY MANAGEMENT