30 χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας με την Alpha Bank

Alpha Bank Logo

Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα. Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879. Ο όμιλος της Alpha Bank έχει παρουσία εκτός της Ελλάδας σε Κύπρο, Ρουμανία, Αλβανία και Μεγάλη Βρετανία.

Η επί 30 έτη επιτυχημένη συνεργασία της Imagin FM με τον όμιλο ALPHA BANK, επιβραβεύεται με την ανάθεση για καθημερινές υπηρεσίες Καθαρισμού και Υγιεινής σε 2 ακόμη διοικητικά κτήρια της τράπεζας στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 24.500τμ.